Lochee United v St Roch's FC 24-09-22
Lochee United v Broughty Athletic 03-09-22
Downfield v Lochee United 13-08-22
Lochee United v Dundee East Craigie 06-08-22
Lochee United v Arbroath Vics 23-07-22
Lochee United v Dundonald Bluebell 16-07-22
Lochee United v Lochee Harp 29-01-22
Lochee United vs Dundee Violet 14-08-21
Lochee United vs Dundee Violet 14-08-21
Lochee United vs Dundee Violet 14-08-21